Indiánská loď 

Architekt: Idhea architekti - www.idhea.cz