Expozice výstavy Dělat Les - www.delatles.cz

19. 9. 2017 – 31. 1. 2018
Národní zemědělské muzeum s. p. o., Kostelní 44, Praha 7

KONCEPCE VÝSTAVY:
Jakub Skokan, Martin Tůma, Vendula Tůmová / BoysPlayNice
Vojtěch Dorňák, Luděk Szórád / Kloboucká lesní s. r. o.
Jan Mach, Jan Vondrák / Mjölk architekti

FOTOGRAFIE:
Jakub Skokan, Martin Tůma / BoysPlayNice

KURÁTORKA VÝSTAVY:
Vendula Tůmová / BoysPlayNice

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ:
Jan Vondrák, Jan Mach / Mjölk architekti 

GRAFICKÉ ŘEŠENÍ:
Lenka Mičolová 

REALIZACE VÝSTAVY A INSTALACE:
Radim Černín / Kloboucká lesní s. r. o. 

V lesnictví zkratky neexistují. Les jako cyklus hospodářských činností

Výstava Dělat les vychází ze současného stavu lesního hospodářství. Představuje hlavní momenty lesní výroby, péče o les a těžby. Obrazový materiál k výstavě vznikal po dobu jednoho roku. Stal se časovou komprimací stoletého cyklu lesa. Zachycuje proces pěstování stromu, moment kácení, přerod v materiál dřeva.

Výstava odráží kulturní chápání lesa. Procházíme urbanistickým prostředím, výstavními objekty, které svým obrazovým i konstrukčním charakterem odkazují k „chrámům“ naší civilizace. Fotografické pojetí zpochybňuje dichotomii příroda - kultura, umění - průmysl. Pohled na les je antropocentrický. Jedná se o les hospodářský.

Důrazem na činnosti, které ovlivňují funkci lesů, otevíráme debatu nad charakterem lidského zásahu. Doufáme ve společenskou zodpovědnost a dlouhodobou koncepci lesního hospodářství, která zachová komplexní význam lesa v přírodním i kulturním kontextu.

Text: Vendula Tůmová

PARTNEŘI VÝSTAVY:
Národní zemědělské muzeum, s. p. o. / Designblok 2017 / Lesnická práce / CzechDesign / DesignMagazin / Radio 1 / Časopis FOTO